Pris för klassisk massage

Tid: Pris:
25 minuter 495 kr
50 minuters 990 kr
80 minuters 1300 kr